Botswana

Chobe National Park

game-walk-chobe-national-park